Šperk nie je iba výklad plný zlatých vecí

Zámer výstavy je sprostredkovať širokej verejnosti letmý pohľad na netradičný šperk.

Ideové východisko pri jej koncipovaní je „sociálna hodnota osobných objektov“, ktorými sa vedome alebo nevedome zdobíme a vďaka ktorým sa identifikujeme v spoločnosti.  Práve výtvarníci a výtvarníčky vybraní na túto výstavu sa vo svojej tvorbe viac, či menej dotýkajú práve tohoto zaujímavého fenoménu.

Tradične sa na šperk pozeráme hlavne cez jeho emocionálnu hodnotu, to znamená, že si ho spájame s dôležitou udalosťou, pri ktorej ho dostaneme, alebo darujeme. V prípade zlatého šperku, nedajbože s diamantom, nás nenechá chladnými ani hodnota samotných materiálov. To, čo ešte prípadne vieme oceniť je remeselné spracovanie, dizajn, či výtvarná kvalita takéhoto objektu.

Existuje ale ešte jedna hodnota, ktorú šperky ako osobné objekty vedia sprostredkovať. Vysvetlím na príklade: „ Keď má niekto na hlave korunu, všetci vedia kto je kráľ“. Toto je zaujímavý komunikačný potenciál šperku, ktorý ak je konštruovaný vedome, poskytuje pozorovateľovi informácie, vďaka ktorým sa vieme orientovať v čoraz komplikovanejších sociálnych štruktúrach.

V tomto prípade naozaj platí, že nie je všetko zlato čo sa blyští.

Pavol Prekop

Prejsť na začiatok