Ján Zoričák
Okná do vesmíru

  • Ján Zoričák – Okná do vesmíru
  • Magna Gallery, Nitrianska 18, Piešťany
  • Vernisáž: 6. 9. 2019 o 18:00
  • Trvanie: 7. 9. – 5. 10. 2019
  • www.magnagallery.sk

JÁN ZORIČÁK vystavuje v Piešťanoch!

Jedna z najväčších osobností súčasného umeleckého skla s medzinárodným renomé predstaví v septembri prierez svojou tvorbou v piešťanskej Magna Gallery. Zoričákove sklenené plastiky „Okná do vesmíru“ magnetizujú diváka tajomstvom aj poéziou, fascinujú majstrovstvom i hravosťou. Sú neprehliadnuteľné a bez preháňania nezabudnuteľné.

Ján Zoričák sa narodil v Ždiari (1944), ako pätnásťročný začal študovať na Sklárskej umelecko-priemyselnej škole v Železnom Brode a následne na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe, ktorú ukončil v roku 1969. Už ako študent so svojím návrhom sklenenej kolekcie zvíťazil na svetovej výstave EXPO´67 v kanadskom Montreale. Odvtedy mu jeho sochy zo skla vyniesli množstvo prestížnych ocenení – je Rytierom Rádu umenia a literatúry Francúzskej republiky a nositeľom vyznamenania Pribinov kríž II. triedy, ktorý mu udelil prezident SR. Hoci od roku 1970 žije a tvorí vo Francúzsku, kde sa zaradil k priekopníkom sklárskej tvorby, vystavoval v mnohých krajinách sveta a svojou tvorbou je zastúpený v umeleckých zbierkach v Nemecku, Belgicku, Dánsku, Španielsku, Fínsku, Austrálii, Japonsku, Chile, Kanade, USA, Švajčiarsku, Francúzsku, ČR a SR, nezabúda ani na Slovensko.

Celoživotnou témou a inšpiráciou tvorby Jána Zoričáka je vesmír a jeho nekonečný priestor. „Nesnažím sa ho uväzniť ani zakliať do skla, ale priblížiť. Sme jeho súčasťou, kozmickým prachom. Ja si vesmír len privlastňujem, vytváram si sám pre seba divadlo, ktoré premietam do priestoru,“ hovorí autor. Svoje mimoriadne pôsobivé sklenené plastiky tvorí v cykloch (Vesmírne signály, Poslovia vesmíru, Veľký tresk, Nebeské kytice, nebeské záhrady, Hviezdy a ďalšie), až kým tému nevyčerpá a všetko si robí sám – od prvých kresieb až po výslednú sochu. Objavuje vlastné postupy práce so sklom. „Spôsob mojej práce je čipkovanie v skle, ako paličky používam fyziku, chémiu a svetlo. Základom sú drahé kovy, zlato, striebro, meď a platina, ktoré medzi sebou chemicky reagujú. Z tej reakcie dostanem celú škálu farieb, ktoré sa už nezmenia žiadnym svetlom ani ožiarením, sú večné.“

Časť materiálu diel Jána Zoričáka predstavuje olovnaté sklo pôvodom z blokov, využitých pri experimentoch v rámci základného i aplikovaného výskumu na časticových urýchľovačoch Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN) vo Švajčiarsku. (Umelec vystavoval aj v Paláci národov OSN a výstavy sa osobne zúčastnil generálny riaditeľ CERNu.) Pre svoje optické vlastnosti (vysoký index lomu) sa olovnaté sklo, pod názvom „krištáľové sklo, používa k dekoratívnym účelom. Má väčšiu hustotu, menšiu tepelnú vodivosť, vyšší lesk, väčšiu odolnosť i húževnatosť. Je však náročnejšie na spracovanie a kladie tak väčšie nároky na umenie sklára.

Zoričákove „Okná do vesmíru“ materializujú premenlivosť, zdanie, prechody medzi viditeľným a neviditeľným svetom, poskytujú náhľady do komplikovaných dimenzií, metaforicky vyjadrujú nekonečný makrokozmos aj fascinujúci mikrokozmos fantázie a zručnosti človeka – umelca. Sklenené plastiky Jána Zoričáka, záznamy svetla a energie v hmote a priestore, budú v Piešťanoch vystavené do 5. októbra.

zdroj: archív autora a internet
odkazy na články: Pravda, Čipkuje sklo ako Paličky

Prejsť na začiatok