Anton Střížek

Antonín Střížek (*22. mája 1959, Rumburk)  je súčasný český maliar a fotograf.  V osemdesiatych rokoch vyštudoval Akadémiu výtvarných umení a odvtedy sa venuje výtvarnej činnosti, klasickej maľbe, ale aj fotke a v súčasnosti žije a pracuje v Prahe. Impulzom pre namaľovanie obrazu a vedúcim záujmom pri jeho maľovaní je túžba po harmonizácií všetkých prvkov obrazu. Hlavnou témou jeho diela sú veci každodennej potreby, ktoré sa už dávno nepoužívajú, ale aj mestské ulice, ktoré nám pripomínajú skôr výjavy z nášho detstva. Všetko nasvietené modrým alebo zeleným svetlom často evokuje čas tesne pred dažďom, alebo práve po ňom. Silnou inšpiráciou je farebnosť používaná v Mexiku alebo Číne, ale aj tamojšia architektúra.
Usiluje sa zachytiť výsek reality, nejaký okamih nášho bežného fungovania. A cez atmosféru, ktorú obraz alebo fotografia vyžarujú, necháva diváka ten istý okamih prežívať ešte raz, oživuje spomienky dávno zabudnutých výjavov z detstva či dospelosti. Jeho tvorba nešokuje, skôr vytvára obrazy, ako sám hovorí, „s ktorými sa dá žiť“.

Pridaj komentár

Prejsť na začiatok