TEKUTÁ MATRICA je nový pojem zavedený Martinom Ševčovičom

Magna gallery pozýva v piatok 13. februára o 19,00 h na vernisáž autorskej výstavy výtvarníka Martina Ševčoviča, pochádzajúceho z Piešťan, s názvom Tekutá matrica. Ako hosť sa predstaví aj fotograf Peter Čintalan. Výstava s názvom Tekutá matrica ponúka divákovi výber z artefaktov dizertačnej práce Martina Ševčoviča, ktorého výskum je zameraný na experiment v oblasti grafického média. Výskum dokumentoval Peter Čintalan pomocou fotografie, kde zaznamenával proces zmeny na odtlačkoch z tekutej matrice. Okrem fotografií a grafických listov budú môcť diváci vidieť aj objekty, vytvorené experimentálnymi formami realizácie odtlačkov, pomocou ktorých autor zobrazuje svoj pohľad na zmysel života. Vystavené diela si môžete pozrieť do 14. marca.

 

Autor sa programovo venuje problematike transformácie grafického média so zameraním na využitie nových materiálov a stratégií, pomocou ktorých sa dá realizovať odtlačok. Tekutá matrica, je nový pojem zavedený Ševčovičom, fungujúci na princípe chemicko-fyzikálnych vlastností minerálnych roztokov, ktoré pomocou hydrolýzy a elektrolýzy odtláča. Z pohľadu autora vytváranie obrazu s využitím chemických reakcií ušľachtilých a neušľachtilých kovov, konotujúcich s obsahovou stránkou v zmysle stavebných prvkov mentálnej individuality subjektu. Tieto stavebné prvky vníma z pohľadu dvoch polarít, kladnej a zápornej. Prevaha jednotlivej polarity voči celku ovplyvňuje samotnú individualitu subjektu, dá sa hodnotiť ako negatívne alebo pozitívne vlastnosti subjektu.

 Životopis

Martin Ševčovič, sa narodil 6. júna 1983 v Piešťanoch na Slovensku. Doktorandské štúdium úspešne ukončil v roku 2014 u doc. Rastislava Trizmu, akad. sochára na Katedre socha, objekt, inštalácia v obore Výtvarné umenie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Predtým absolvoval magisterské štúdium v  Ateliéri voľnej grafiky a iných médií u prof. Róberta Jančoviča, akad. mal. Zahraničnú stáž cez projekt Erasmus absolvoval v roku 2007 na Akadémii krásnych umení v Poznani, Poľsko. V súčasnosti zastáva funkciu kontrolóra Asociácie doktorandov Slovenska (ADS) a zastupuje Slovensko v Európskej komisii pre vedu, výskum a doktorandské štúdium (EURODOC). Je členom Združenia grafikov Slovenska a Spolku výtvarníkov Slovenska a od roku 2012 predsedom občianskeho združenia Young art show. Od roku 2006 sa venuje organizovaniu medzinárodných skupinových výstav, mladých výtvarníkov pod značkou Young art show. Jedná sa o projekt, ktorý poskytuje priestor pre komunikáciu s divákom a prezentáciu prác mladých začínajúcich výtvarníkov zo Slovenska, ale aj zahraničia. Organizačné vedomosti, ktoré uplatňuje pri realizácii výstav, získal na Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. Jeho práce boli vystavené na viacerých samostatných výstavách a desiatkach skupinových výstav, napríklad v USA, Mexiku, Brazílii, Egypte, Rusku, Belgicku, Holandsku, Fínsku, Švédsku, Nemecku, Grécku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, Macedónsku, Rumunsku, Portugalsku, Poľsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Maďarsku, či na Slovensku. Jeho práce sú súčasťou viacerých zbierok v USA, Mexiku, Brazílii, Fínsku, Belgicku, Maďarsku a Grécku. V roku 2011 bol ocenený na medzinárodnom Bienále grafiky a kresby v maďarskom Györi. V roku 2013 získal Cenu primátora Mesta Piešťany a stal sa kultúrnou osobnosťou Mesta Piešťany. V tomto roku prevzal aj ocenenie od starostu Obce Trebatice, pri príležitosti 900. rokov od prvej písomnej zbierky založenia obce. V roku 2013 sa jeho práce umiestnili na treťom mieste na The International Small Engraving Salon Carbunari 2013, Rumunsko a v roku 2014 mu porota udelila špeciálnu cenu na The International Small Engraving Salon 2014, Florean Museum, Maramures, Rumunsko. V jeho portfóliu nájdeme práce vytvorené pomocou grafického média, maľby, objektu a iných.

 Životopis

Peter Čintalan, sa narodil 16. 9. 1984 v Košiciach. Magisterské štúdium úspešne ukončil v roku 2010 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na katedre Fotografie a nových médií. Zahraničnú stáž absolvoval v roku 2009 na Univerzite výtvarného umenia v Poznani, Poľsko. Od roku 2014 je členom predsedníctva Asociácie doktorandov Slovenska (ADS). V súčasnosti pedagogicky pôsobí na škole úžitkového umenia v Bratislave. Jeho práce boli vystavené na viacerých skupinových výstavách v Nemecku, Českej Republike, Rusku, Fínsku, Lotyšsku, Estónsku a Slovensku. Žije a venuje sa fotografii v Bratislave.

                              

 

 

Prejsť na začiatok