Pawla Šoltisová a Karol Weisslechner: Pravý Okamih

Pozývame vás na výstavu obrazov a šperkov Pawly Šoltisovej a Karola Weisslechnera Pravý okamih, ktorá sa otvára 13. 6. 2023 a potrvá do 26. 8. 2023.

Pawla Šoltisová

Pawla Šoltisová (1960) vyštudovala Strednú umeleckú školu v Bratislave pod vedením maliara Rudolfa Filu, ktorý mal na jej tvorbu zásadný vplyv.

Ďalšie štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Trnave – výtvarná pedagogika, slov. jazyk a literatúra – ju pritiahlo k literatúre a práci so slovom. Obe polohy využila v profesii redaktorky a grafičky vo vydavateľstve, aj neskôr ako grafická dizajnérka vo vlastnom ateliéri. Pracovala pre reklamné agentúry a vydavateľstvá, dala vizuálnu tvár viacerým časopisom, knihám, publikáciám.

Od roku 2008 pedagogicky pôsobí na oddelení Grafického dizajnu v Škole umeleckého priemyslu v Bratislave, popri tom vedie Ateliér Amulet, lektoruje výtvarné kurzy a workshopy kreativity.

Vo svojej umeleckej tvorbe pracuje so zbierkami vecí, fotografií a výstrižkov z časopisov, ktoré nanovo materiálne a ideovo preformulováva do koláží, asambláží

a inštalácií. V ostatných rokoch sa intenzívnejšie venuje kaligrafii a v obrazoch používa gestické ťahy tušom, náhodné i cielené fľaky, textúry a štruktúry.

Na našej výstave uvádza po prvý raz aj súbor Elektrónkový klaun, súčasť diplomovej práce z roku 1983, kde použila plošné spoje z otcovej dielne, ktoré tlačila do grafických listov a dotvorila maľbami. Staré grafiky opäť v súčasnosti spracováva do kompozícií, v ktorých vidno kontinuitu prístupov a autorkinho rukopisu.

Obrazy nezaprú jej zberateľskú vášeň, ale aj citlivú ženskú dušu, ktorá má potrebu vypovedať o vzťahových väzbách k blízkym osobám, osobným predmetom či širším spoločenským otázkam.     

Pawla Šoltisová a Karol Weisslechner: Pravý Okamih
Pawla Šoltisová a Karol Weisslechner

Karol Weisslechner

Karol Weisslechner (1957) po maturite na strednej umeleckej škole  pokračoval v štúdiu interiérovej tvorby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Od roku 1990 je pedagógom na VŠVU v Bratislave, posledných 30 rokov vedie ateliér Kov a šperk, z ktorého vzišla silná generácia umeleckých šperkárov a tvorcov.

Intenzívne sa venuje vlastnej tvorbe v oblasti kresby, maľby, autorského šperku, objektu a interiérovej architektúry. Tieto sféry záujmu prepája a nachádza vlastné umelecké výpovede s nezameniteľným rukopisom. Prierez jeho tvorby dokumentuje monografia KW, ktorá je k dispozícii počas výstavy.

Výtvarnícka dvojica Pawla a Karol sa zoznámila počas stredoškolských štúdií a v roku 1982 sa zosobášili. Žijú a tvoria v Bratislave. Ich dcéry Nina a Simona sú tiež výtvarníčky.

Výstava v piešťanskej Magnagallery je vzácnou príležitosťou na konfrontáciu tvorivého dialógu oboch autorov.

Prejsť na začiatok