Anita Bartoš: Faces

Srdečne vás pozývame na výstavu výtvarníčky Anity Bartos v Magna Gallery. Sprístupnenie výstavy v prítomnosti autora bude 28.4.2023 od 15:00. Výstava potrvá do 3. 6. 2023.

Výtvarníčka Anita Bartoš veľmi citlivo vníma svet, jeho vône, farby, pohyby, sleduje správanie ľudí a ich príbehy. Jej zmysly absorbujú realitu, sny a ich súvislosti. Všetky ingrediencie, s ktorými sa každý deň stretáva a prijíma, spracováva svojským spôsobom, prehodnocuje, pretavuje, rekombinuje a prezentuje vo svojom výtvarnom prejave.

Koláže Anity Bartoš

Koláže Anita Bartos

Koláže sú pre autorku vyjadrením jej vnútornej slobody a umožňujú divákovi nahliadnuť do vnútra Anity.

Anita Bartos je výtvarníčka, ktorá sa venuje analógovým kolážam s klasickými výrezmi a rozširuje ich o kresby. Vedie kurzy zamerané na koláž, kde prepája výtvarnú tvorbu s arteterapeutickými prvkami. Anita absolvovala vzdelanie artefiletiky a arteterapie v Prahe a je aj členkou Českej arteterapeutickej asociácie.

Vystavovala vo Viedni, Bratislave, Prahe a Brne. Anita žije a tvorí vo Viedni v Rakúsku.

Prejsť na začiatok