Martina Rötlingová: The Artist Statement

Martina Rötlingová: The Artist statement

Trvanie výstavy: 6. MÁJA — 4. JÚNA 2022

The Artist Statement

Výstava The Artist Statement je revíziou mojej autorskej tvorby a udalostí, ktoré ma pri práci ovplyvnili za posledné dva roky. Vo svojej tvorbe sa do veľkej miery zaoberám ideálom krásy,  ktorý nám naša konzumná spoločnosť nastavuje, a zároveň hľadám paralely v dielach, príbehoch   a hrdinkách z dejín umenia. Toto obdobie ma však prinútilo viac rozmýšľať nad zmyslom vecí, prehodnocovať svoje priority i osobné vzťahy, do veľkej miery ovplyvnené traumou z ťažkého rozchodu. Tieto prežívania ma po rokoch opäť priviedli k autoportrétu, ktorému som sa od vysokej školy venovala menej.

Pantone farbou na rok 2022 je modro-fialová. K tónu Very Peri som inklinovala ešte skôr, než ho vyhlásili farbou roka. Je definovaný ako “symbol v období zmien, zobrazením bezstarostnej sebadôvery a odvážnej zvedavosti, ktorá oživuje nášho tvorivého ducha. Pomáha prijať zmenenú krajinu možností a otvára novú víziu pri prepisovaní našich životov.” S definíciou vlastností tejto farby som sa naplno stotožnila, a odráža sa v mojej súčasnej tvorbe.

Pre galériu Magna som zostavila výber diel, pozostávajúci z malieb, kresieb, grafík a objektov. Výber diel pracuje s odkazmi na historické predlohy prepisom nájdeného, mnou upraveného materiálu, alebo formou autoportrétu. V rôznych médiách hľadám nové spôsoby zobrazenia        a opakovane sa vraciam k témam ako sú Léda s labuťou či Flóra. Zároveň sú moje posledné “fialové” obrazy oslavou ženskosti a krásy v akejkoľvek podobe.

Martina Rötlingová

Martina Rötlingová (*1987) je absolventkou Akadémie umení v Banskej Bystrici, ateliéru súčasnej maľby a od svojich štúdií kontinuálne pracuje v médiách grafiky, maľby a objektu. Vo svojej tvorbe kriticky zhodnocuje fenomény súčasného virtuálneho postmediálneho sveta, konfrontujúc ho so „statickými“ masmédiami tradičného typu predchádzajúcich desaťročí. Kombinuje realistické zobrazenie technikou hyperrealizmu a trompe l’oeil s jej dekonštrukciou v podobe pokrčenia či deformácie. Vo svojich posledných sériách Rötlingová pracuje s podobami a analýzami krásy v kontexte dominantných vzorcov mediálnych obrazov. Nadväzuje na započatú tému referencie na známe maľby žien z dejín umenia, ktoré kladie do súvislostí s novodobými obrazmi atraktivity.

V roku 2013 bola finalistkou súťaže VÚB Maľba roka. Vystavuje na Slovensku i v zahraničí (Česká republika, Kolumbia, Francúzsko, Belgicko, Bulharsko, Taliansko a i.). Žije a tvorí v Bratislave.

Prejsť na začiatok