Martin Borodáč opäť u nás, už 24. marca predstaví Symboly sveta

Maliar Martin Borodáč (1964, Bratislava), hoci nepochádza z Piešťan, jeho tvorba je s naším mestom spojená. Neprehliadnuteľné maľby Martina Borodáča zdobili interiér jazzovej kaviarne Art Jazz Gallery, slávneho bubeníka a multiinštrumentalistu Jozefa Doda Šošoku, v jej najlegendárnejších časoch. A nielen to. Bol to opäť Martin Borodáč, ktorý mal ako prvý v novembri 2012 samostatnú výstavu vo vtedy novučičkej, piešťanskej, súkromnej galérii, zameranej na prezentáciu a predaj súčasného umenia a dizajnu Magna Gallery, ktorá tento rok oslávi už 5 rokov úspešného fungovania. Za ten čas už pre piešťanskú verejnosť otvorila niekoľko desiatok výstav, umeleckých prehliadok a súvisiacich kultúrnych akcií. Otvorenie novej výstavy Martina Borodáča s názvom Symboly sveta pripravila Magna Gallery na piatok 24. marca za účasti autora a jeho diela si môžu záujemcovia vychutnať do 22. apríla tohto roka.

Martin Borodáč – Symboly sveta

Vernisáž: 24. 3. 2017 o 18:00

Magna Gallery, Nitrianska 18, Piešťany

Trvanie výstavy do 22. 4. 2017

Martin Borodáč teda opäť predstavuje tu v Piešťanoch, vo voľnom výbere,  časť svojej maliarskej tvorby, ktorá naďalej charakteristicky prepája abstraktnú a konkrétnu – z reality vychádzajúcu, polohu maliarstva. Stále rozvíja a zmnožuje originálne diela, so „symptomatickými“ znakmi svojho štýlu, akými sú napríklad geometrizované, až topograficky štylizované zachytenie krajiny, ktoré príkladne balansuje na hrane čistej abstrakcie a reality. Autor divákovi často ponúka záchranné laná na úspešné interpretovanie diela, ktorými sú jasne identifikovateľné motívy, jeho „symboly sveta“ – more, slnko, pláže, kone, „zebrovanie“, kopce s bradavkovitým zakončením a podobne.

Hedonistické hýrenie farieb vyvažujú zemité tóny hnedých, šedých a okrových, ktoré tvoria nielen meditatívny protipól, ale štrukturálne výrazne obohacujú ďalšie do pigmentu zapracované materiály (napr. piesok, piliny, atď.) Paralelne rozvíjanou tematicko-vizuálnou líniou Borodáčových malieb je aj -často až graficky čistý motív, odvodený od papilárnych línií, „čiar života“, odtlačkov ľudských prstov. Do obrazov často vstupujú rôzne materiály, ktoré autorovi skrížili – v umelecky pravý čas – cestu a on ich zakomponoval do obrazu, estetizoval a povýšil na umelecké dielo. Obrazy, tvorené kombinovanou technikou, tak prerastajú do koláží, asambláží, najnovšie aj reliéfov, až po úplné vystúpenie „trojrozmerných malieb“ do priestoru v podobe trojrozmerných plastík – objektov.

Martin Borodáč je naďalej umelecky aj intelektuálne napojený na siločiary zeme, a rovnako ako jeho lesný ateliér, je stále otvorený smerom do prírodnej aj kultúrnej krajiny.

Silvia Lacková Čúzyová

 

 

Prejsť na začiatok