Klára Štefanovičová
Manus

Magna gallery  Vás srdečne pozýva  na otvorenie novej  výstavy

 

Klára Štefanovičová: MANUS

Kurátor: Noro Lacko

Vernisáž: piatok 6. 3. 2020 o 18:00

Trvanie výstavy do 4. 4.2020

Magna gallery, Piešťany

Klára Štefanovičová

 Klára Štefanovičová (1995) je grafička, ilustrátorka, dizajnérka, aktuálne ešte študentka posledného ročníka na Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Napriek tomu má už za sebou niekoľko výstav doma i v zahraničí (Japonsko, USA, Maďarsko). V piešťanskej Magna gallery predstaví v kurátorskom výbere kolekciu abstraktných grafických listov, ktoré sú umeleckým premýšľaním o vzťahoch medzi okom – videním a rukou – zachytením videného. 

KLÁRA ŠTEFANOVIČOVÁ,

je diplomantkou posledného ročníka VŠVU a momentálne sa venuje mezzotinte. „Mám ju rada, pretože zaberie istý čas než je matrica hotová, a za tento čas sa zoznámim s materiálom a vytvorím si k nemu vzťah. Páči symbolika tvorby z temna do svetla a princíp vyškrabávania kresby, preto mám blízko aj k škrabanej litografii.“ Približuje čaro každej grafickej techniky: „najskôr je ťažké dosiahnuť výsledku, po akom túžime. Keď sa však vydarí prvý dobrý výtlačok, dostaví sa pocit, ktorý nahradí všetku predošlú frustráciu.“

V posledných kresbách a grafikách sa neustále objavuje mriežka. „Je to pre mňa vyjadrenie pravidiel, ktorými sa v živote riadime. I keď sa snažím urobiť mriežku dokonalú, vždy ju naruším. Presne tak ako my všetci narúšame pravidlá a racionálne konanie nahrádzame konaním, ktoré je poháňané emóciami, alebo niečím nevysvetliteľným.“

Prejsť na začiatok