Daniel Brogyányi

Daniel Brogyányi sa narodil 14. augusta 1958 v Nitre. V rokoch 1973 – 1977 vyštudoval Školu úžitkového výtvarníctva a v rokoch 1977 – 1982 pokračoval štúdiom umeleckej fotografie na FAMU.  Je typ umelca, ktorý dokáže veľmi kriticky a bolestivo „meditovať“ nad tým, či jeho kreatívny počin je dobrý, alebo či to nie je zbytočnosť.  Dano Brogyányi „trpí“ tým, že nechce klamať a pritom koncepčne „klame“ tak, aby lož bola bielou plochou, na ktorú dopadá svetlo, ktoré by  vytvorilo harmóniu farieb, tú, ktorá v tme nie je, neexistuje. Akási „mánia“ Brogyányiho vytvárať tematicky ucelené portfóliá portrétov ho ženie k téme, ktorá sa môže analyticky chápať rôzne. Historickým poznaním národov a národností vieme, kto a aký kríž utrpenia niesol vo svojich dejinách. Možno preto práve posledné roky začal Brogyányi celkom vážne, ale tiež nie dramaticky a s lacným pripomínaním bolestí minulosti, venovať portrétom známych osobností Židov žijúcich na Slovensku, Poľsku, Chorvátsku, Česku… Prvým, a zatiaľ sa zdá, že výtvarne i zmysluplne najlepším je práve kompletné portfólio „Desať známych Židov dnes na Slovensku“ (majetok magistrátu mesta Medzilaborce, diela sú zapožičané do expozície MMUAW v Medzilaborciach). Možno, že Brogyányi „zhrešil“ tým, že tematicky prevzal „podobnosť“ od Warholovych „Desať portrétov Židov 20. storočia“, a tak možno zostal hriešnym, ale nie smiešnym. Vytvoril technikou mixmédií unikátne portfólio, akési vizuálno-obsahové „leporelo“ o ľuďoch, ktorí si to dávno zaslúžili byť v obraze na obraze (umeleckom).

Pridaj komentár

Prejsť na začiatok