Vlado Bača: Tvary a Premeny

Vlado Bača

Vlado Bača je nepochybne jeden z najlepších slovenských fotografov, pôsobiaci na scéne už pomerne dlhý čas. Aj napriek tomu, že sa Bača vo svojej tvorbe venuje rôznym motívom, dokážeme v jeho tvorbe identifikovať obľúbené, charakteristické prvky sprevádzajúce značnú časť jeho bohatej tvorby. Bača celou svojou doterajšou tvorbou prezentuje svoju snahu vidieť fotografiu inými očami a prinášať tak nové myšlienky do tejto sféry, čo dokumentuje hlavne jeho tvorba v rovine reklamnej fotografie. Podstatné obohatenie však prináša do prostredia aktu a glamour fotografie či krajinkárskej fotografie. O význame jeho mena v kontexte slovenskej, ale nepochybne aj svetovej fotografie hovorí nemalé množstvo ocenení, ktoré za svoj život získal, či pocty v podobe publikovaných fotografií doma aj v zahraničí. Umelca však nepochybne najviac reprezentuje jeho samotná tvorba, ktorá hovorí sama za seba a je aj vďaka čaru jeho osobnosti nezabudnuteľná.

Katarína Markovičová, bakalárska práca (Paneurópska vysoká škola, fakulta masmédií) Fotografická tvorba Vlada Baču/ 2015

Zatváram oči. Znova si môžem prinavrátiť predstavy o úchvatnej krajine the West pri vôni rannej 100% Arabica káve. Zrazu vidím svoj intímny okolitý svet v mnohých odtieňoch šedej farby. Mnohofarebnosť sa vytratila, ktorá by moje vnímanie skôr vyrušovala. Nahradili ju len čisté línie tvarov a kompozície krajinných prvkov. Počujem hukot príboja oceánu, šušťanie lístia na stromoch, vietor preháňajúci sa po lúkach a poliach, niekde v diaľke prichádza letná búrka. Taká je intímna krajina fotografa Vlada Baču.

Vlado Bača: Intimate landscape in black and white / 2019

Vlado Bača Tvary a Premeny
Prejsť na začiatok