Táňa Hojčová – výstava fotografií

Magna gallery pozýva všetkých milovníkov súčasného umenia v piatok 11. novembra o 18.00 na vernisáž  výstavy fotografií, ktoré vybrala autorka Táňa Hojčová.

Táňa Hojčová je slovenská umelecká fotografka, v profesionálnych aj odborných kruhoch známa vysokou precíznosťou a mimoriadnou teoretickou pripravenosťou, ktorej výsledkom sú pôsobivé a technicky zvládnuté fotografie.

Kurátorka: Silvia L. Čúzyová

Trvanie výstavy:  11.11. – 11.12.

 

Text kurátorky: Prvá piešťanská výstava fotografky Táni Hojčovej predstaví v kurátorskom fragmente celoživotný oblúk jej voľnej fotografickej tvorby. Táňa Hojčová je v profesionálnych aj odborných kruhoch známa precíznosťou a mimoriadnou teoretickou pripravenosťou, ktorej plodmi sú pôsobivé a technicky dokonalé fotografie, prechádzajúce širokým tematickým i žánrovým spektrom.Jej voľná fotografická tvorba nateraz vrcholí v mimoriadnych, veľkorozmerných fotografiách častých i menej frekventovaných úkazov a zaujímavostí z blízkeho vesmíru. Opačným pólom a počiatočným bodom tejto tvorivej línie sú experimenty a fotografické prvotiny z jej umeleckých začiatkov, datované od roku 1973 až do cca 1982 – 1983. Ťažiskom výstavy je výber z niekoľkých navzájom súvisiacich kolekcií fotogramov a fotografií nazvaných „Tanagramy a Tanagrafie“. Tie boli vytvorené inovatívnymi autorskými technikami v ranej fázy tvorby, keď Táňa ako nápaditá a húževnatá študentka pražskej FAMU (profesor Ján Šmok), prechádzala „klasickým“ fotografickým vzdelaním a popri tom intenzívne nachádzala svoje témy. Rámec výstavy sa klenie od mikrosveta vymedzeného svetlom jedinej zápalky po svetelné body prichádzajúce z makrosveta nekonečného vesmíru. Autor: Silvia Čúzyová

Prejsť na začiatok