Stretnutie/Setkání spája oba národy

Novembrová výstava v maGna gallery s názvom  Stretnutie/Setkáni spája  štyroch umelcov zo Slovenska Čiech. Slovenská strana je na domácej pôde v prevahe a zastupujú ju: Andrej Augustín,  Roman Balogh, Mário Flaugnatti, českú doplnia diela Jiřího Vápa. Výtvarníkov, ktorých okrem lásky k umeniu spája aj podobné videnie sveta, oslovil s ponukou na spoločnú výstavu Andrej Augustín, ktorého diela mohli vidieť návštevníci v maGna gallery už v lete.  Vernisáž sa uskutoční v priestoroch galérie v piatok 8.11. o 18,00 h. Výstavu si môžete pozrieť v pracovné dni od 13,00 h do 18,00 h až do 4. decembra. Pozývame Vás!

http://andrejaugustin.com/

http://www.net-tv.sk/?kat=12&rela=220

http://www.sme.sk/c/2120812/maliar-restaurator-mario-flaugnatti-pokusam-sa-nastavit-zrkadlo-vlastnemu-ja.html

http://www.jirivap.com/fotogalerie/

 

 

 

 

Akademický sochár  Jiří Váp

* 2. 5. 1965 Zlín

Štúdium

SUPŠ  Uherské Hradište

VŠUP  Uherské Hradište  (keramika  a porcelán)

V súčasnosti pracuje v Zlíne, venuje sa maľbe a kresbe.

Výstavy v  roku 2013

Praha – spolu s L. Bártom

Brno – spolu s A. Augustínom

Zlín – spolu s T. Vápom

 

Akademický maliar Andrej Augustín

*16. 4. 1964 v Bratislave

1979 – 1983 Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava

1983 – 1989 vysoká škola umelecko průmyslová, Praha

Zaoberá sa maľbou, kresbou, ilustráciou, textilnou tapisériou, maľbou na keramiku

V deväťdesiatych rokoch dlhodobo pracovne pôsobil v Prahe, kde spolu s manželkou
Ivicou viedli galériu Enyky benyky.

Nezanedbateľná je i jeho výstavná činnosť. Svoje diela prezentuje doma aj v zahraničí, má za sebou viac ako 50 samostatných výstav. Vo voľnej tvorbe sa venuje najmä maľbe akrylom a kresbe pastelom.

Je členom Združenia grafikov a Klubu textilných výtvarníkov Arttex, kde dlhé roky pôsobil vo funkcii predsedu združenia.

Za svoju tvorbu získal ocenenie Excellence award v Japonsku – Cenu japonských telekomunikácií a pôšt za návrh známky. Na Bienále grafiky v  Havířove získal druhú cenu za grafické dielo Muž a žena.

Súčasťou jeho práce je aj realizácia medzinárodného projektu Trienále textilu, bez hraníc , je spoluzakladateľom nadácie Detská nádej, ktorá pomáha deťom s onkologickým ochorením.

 

Akademický maliar Mário Flaugnatti

Narodil sa 21.9.1964 v Trnave. Venuje sa reštaurovaniu historických pamiatok a voľnej tvorbe – maľbe, keramike….

Štúdium

1978 -1982 – Stredná umelecko-priemyselná škola, Odbor keramika, Košice

1983 -1989 – Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, Odbor reštaurovanie pamiatok

Pôsobenie

1990 – 1991 – Pedagóg, nadstavbové štúdium reštaurátorstva v Košiciach

1992 – voľné povolanie ako reštaurátor pamiatok

1998 – spoluzakladateľ spoločnosti ARCA v.o.s. – reštaurátorská činnosť

2004 – zakladá TERRAM s.r.o. – reštaurátorská a stavebná činnosť

 

Akademický maliar Roman Balogh

Narodil sa v znamení vodnára 8.februára 1964 v Bratislave.

V rokoch 1979 – 1983 študuje na Strednej škole umelecko – priemyslovej v Bratislave. Počas štúdia v roku 1982 sa zúčastňuje na výstave environmentálneho plagátu v Nairobi usporiadanej UNESCO. V roku 1983 začal študovať na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na katedre grafiky. Návrhom mierového plagátu pre OSN sa zúčastnil medzinárodnej výstavy v New Yorku. Na tomto základe mu bola udelená čestná medaila OSN za podporu jej činnosti a šírenie vznešených cieľov. Po ukončení absolutória v roku 1989 pôsobil rok v Prahe. Prvú samostatnú výstavu otvoril v roku 1993 v galérii Grémium v Bratislave. Vystavoval doma aj v zahraničí, zúčastnil sa mnohých spoločných výstav, ako Slovenské umenie na Montparnase v Paríži, Európske paralely v bratislavskej Starej radnici, kde o rok neskôr otvoril samostatnú výstavu. Zúčastnil sa výstavy v Normandii, spoločnej výstavy v Talianskej Ancone a na Sicílii. V poslednom období vystavoval samostatne v bratislavskej galérii Michalský dvor. V roku 2009 sa zúčastnil benefičnej výstavy Umelci deťom v priestoroch objektu Vienna Gate v Bratislave. V roku 2012 spoločne s ďalšími slovenskými a českými umelcami  predstavil svoje obrazy na zámku v Letoviciach na Morave.
V súčasnosti tvorí a žije v Bratislave.

Prejsť na začiatok