Petr Hůza: MÉTA

Kurátorka: Silvia L. Čúzyová
22.9. – 22.11. 2023
Magna Gallery, Nitrianska 18, Piešťany, SK
tel.: +421 911 482 749
e-mail: galeria@magnagallery.sk

Každý z nás má inú métu.

Pomyselná méta môže byť niečím neuchopiteľným a dáva priestor, do ktorého je možné vstúpiť a vnímať čo by to tak mohlo byť?,,Za” niečím je tou hybnou silou, ktorá na samotnom začiatku udáva tempo naším myšlienkam, čo nás uvádzajú do tvorivého procesu. ,,Za” prepája zážitok a ten chceme uchovať vo svojom poli. Nastáva proces hromadenia a v určitom momente do seba všetko začína zapadať. Naša pomyselná méta sa stáva viditeľnou a hmatateľnou. Tento proces nám dovoľuje vstupovať do nekonečných možností. Fascinácia neuchopiteľnosťou, nekonečný priestor, formy, mapa znakov, kompozícia a oveľa viac sa skrýva v názve výstavy MÉTA. Peter Hůza tu prepája vnútorný a vonkajší priestor a hľadá nový obsah a význam.

Autorská výstava v piešťanskej Magna Gallery, po štyroch rokoch opäť predstaví horúce novinky v Hůzovej originálnej autorskej tvorbe. V Piešťanoch dobre známy porcelánový dizajn – šálky, misky, dózy, brošne, tentoraz s unikátnym pixelovaným dekorom, bude doplnený o svoj ideový kontext v podobe inšpiratívnych fotografií belasého neba.

MgA. Petr Hůza *1974

2006 – (MgA.) Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta umění designu, odbor Design keramiky, ateliér doc. P. Jarkovského, Ústí nad Labem, ČR. Petr Hůza je český dizajnér a pedagóg na Pedagogickej fakulte Univerzity Hradec Králové. Vystavuje v Česku, ale jeho dizajn je dobre známy aj vo svete a jeho práce sú zaradené v zbierkach Uměleckoprůmyslového muzea v Prahe, Mino Art Museums v Japonsku, Harlev Dánsko, Flicam Fule International Ceramic Arts Museums Čína, Santa Fe New Mexico USA, Dublin Írsko. Od roku 2011 je členom IAC (International Academy of Ceramics – Geneva). Vo svojej tvorbe hľadá a skúma rôzne formy komunikácie.

Prejsť na začiatok