Petr Faltus

PETR FALTUS sa narodil 27. 2. 1968 v Chrudimi. V roku 1992 absolvoval studium na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, ateliér ilustrace a grafiky u prof. Jiřího Šalamouna. V priebehu štúdia získal stáž na Fachhochschule für Gestaltung v Hamburgu (prof. Stoye).
Vo svojej umeleckej tvorbe sa venuje malbe, grafike a ilustrácii. Okrem pravidelných prezentácií v Českej republike – napríkla výstavy v Salmovském paláci na Pražském hradě, Galerii kritiků v Paláci Adria, Mánesu, Galerii Lapidárium, Vyšehrade a na pražskej Novoměstskej radnici – vystavoval v Paříži, Florencii, Toledu, Hamburgu, Hannoveri, Berlíne, Katoviciach, Mostare, Banja Luke či Bratislave. Svojimi obrazmi a grafikami je zastúpený v galériách a súkromných zbierkach v ČR i zahraničí. Žije a tvorí v Prahe.

11.8. – 10. 9. Petr Faltus Petr Balhar

Pridaj komentár

Prejsť na začiatok