Róbert Makar
Perception is Identity

Róbert Makar a Kateřina M. Václavková

Kurátor: Noro Lacko

  • Vernisáž: 11. 4. 2019 o 18:00
  • Výstava potrvá do: 11. 5. 2019
  • Magna Gallery, Nitrianska 18, Piešťany

Magna Gallery v Piešťanoch, výstavný priestor zameraný na komornú prezentáciu súčasného slovenského umenia a autorského dizajnu, predstavuje výstavu dvojice umelcov Róberta Makara a Kateřiny M. Václavkovej. Obaja autori programovo experimentujú s grafickým médiom, rozvíjajú jeho špecifické vlastnosti nielen v technologickej a materiálovej rovine, ale čo je dôležité, kladú si otázky týkajúce sa samotného vnímania – prednastavenia vnímania, jeho limitov a mechanizmu akým spôsob vnímania sveta následne formuje osobnosť človeka.

Kateřina Makar Václavková (1981) vyštudovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Katedre grafiky a iných médií: 2001 – 2005 ateliér prof. Karola Kállaya, 2005 – 2007 ateliér prof. Róberta Jančoviča.

Róbert Makar (1970) absolvoval magisterské aj doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1988 – 1994). Na Katedre grafiky a iných médií VŠVU pedagogicky pôsobí od roku 1995. Okrem toho intenzívne vystavuje a organizuje výstavy doma aj v zahraničí.

Atmosféra z vernisáže:

Prejsť na začiatok