Marek Kvetán

Marek Kvetán sa narodil v roku 1976 v Bratislave. Vyštudoval strednú Školu úžitkového výtvarníctva v Kremnici a v štúdiu ďalej pokračoval na VUT v Brne na Katedre výtvarných umení a svoje štúdium ukončil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre maľby u výrazného umelca a pedagóga Daniela Fischera .
Tento slovenský multimediálny umelec bol jednou z výrazných postáv mladej generácie slovenského umenia, ktorá nastúpila na scénu v 21. storočí a dnes už úspešne figuruje aj v širšom stredoeurópskom kontexte. Kvetan prináša post-konceptuálne postupy a preferuje kalkuláciu, pojmové myslenie a dvojité kódovanie. Svoje analytické spôsoby uvažovania premieta do rozličných médií – v poslednom období sa však sústreďuje predovšetkým na digitálne printy a na tvorbu jednotlivých objektov.
Medzi najznámejšie práce z jeho zrelej tvorby patria napríklad Trophy (2009), znázorňujúc spľasnutý majestátny úlovok, okradnutý o svoju veľkoleposť. Z hľadiska postupu je zaujímavé jednoduché gesto, akýsi obrátený sochársky proces, opak modelovania, čiže odstraňovanie hmoty ako prostriedok na dosiahnutie žiadaného výsledku. Samozrejme, aplikovaný na dnes v umení tak populárne preparovanie zvierat. Kritikou pozitívne prijatý a ocenený Carpet(2008) je zvukovo-svetelný objekt. Dekoratívny, ale evidentne lacný sériovo vyrábaný zvinutý koberec v určitých časových intervaloch prehráva komerčnú orientálnu elektronickú hudbu, ktorá už nemá nič spoločného s jej autentickými koreňmi, to všetko doplnené o lacnú diskotékovú show svetiel implantovaných v ornamentoch koberca. Marek Kvetán intuitívne chápe, že jasnejší odkaz a ostrejšie formulovaná myšlienka spolu s iróniou vlastnou súčasnému umeniu v tej neprehľadnej spleti dneška víťazí.
http://www.rewind.cz/?p=677

http://www.dvoraksec.com/art/artist/read/id/76/item/press

Pridaj komentár

Prejsť na začiatok