Lukáš Reščák: Papírové nebe

Kurátorka: Simona Haneková

Otvorenie výstavy: 3. 3. 2022
Trvanie výstavy do: 9. 4. 2022

Papírové nebe

Názov výstavy Papírové nebe autor odvodzuje od debát a uvažovaní o bankovkách ako o obyčajných papierikoch bez hodnoty. Ideové východiská komentujú témy manipulácie a transformácie cenností (hodnôt) na niečo bez hodnoty / s pridanou hodnotou.

Vo svojej tvorbe skúma tiché témy (ešte stále spoločnosťou tabuizované) materializmu/peňazí. Skúma sociálne rozdiely – priepaste jednotlivcov, spôsobené dostatkom či nedostatkom blahobytu. Zaoberá  sa otázkami, aké si v rámci existencie a fungovania kladie v určitej perióde svojho života asi každý človek, skúma motívy jednotlivca aj názory spoločnosti na túto problematiku.

Autorova tvorba

Dlhodobo sa zaoberá  témou vzácnosti a obyčajnosti (bezcennosti). Čo je cenné a čo je bezcenné? Kto určuje, čo má hodnotu a čo nie? Čo je ukryté pod pojmom vzácnosť? To sú zdanlivo jednoduché otázky, ktoré pretavuje a spracováva vo svojich grafických experimentoch.

Vizuálnymi princípmi  v tvorivom procese je hra s reálnymi aj imitovanými bankovkami , grafický výstup  je  v podobe kombinovanej  techniky – kresba neviditeľným atramentom, uv svetlo, koláž, prach, origami. Na výstave môžeme vidieť aj diela, miniatúrne  grafiky, ktoré autor hľadá už na bankovke, neviditeľným atramentom na nej  zanechá odkaz a povznesie jej „hodnotu“ . Divák sa interaktívne stáva súčasťou diela, kedy si sám uv svetlom odkaz/ význam dešifruje . Objavný faktor v Reščákovom rukopise  dodáva každej grafike hravú sviežosť.

Formu a deštruovanie pomyselných hodnôt prepája vytváraním nových významov. Pokúša sa posúvať hranice a zaužívané dogmy o peniazoch a použiť ich len ako objekt hodný kreovania. Používa letrické prvky, reálne aj imitované  bankovky a mince rôznej nominálnej hodnoty z celého sveta.

Autor bankovky neznehodnocuje,  pristupuje k nim však  bez rešpektu, či vyjadrujú niečo „hodnotné“ a to mu dovoľuje uchopiť tému s ľahkosťou detskej hry ,ako skladanie papiera s potlačou. Do premyslených kompozícií vkladá vtip a nadhľad nad závažnými témami súčasnosti. Chce pretaviť materiálnu úroveň v umelecký i ľudský odkaz.

                                                                                                               Simona Haneková

Lukáš Reščák

patrí medzi mladú generáciu grafických umelcov . V rokoch 2009- 2016 študoval na Akadémi  umení v Banskej Bystrici, v Ateliéri voľnej grafickej tvorby u doc. Igora Bencu akad.mal. V roku 2010 absolvoval ročný študijný pobyt na španielskej

Akadémii  Universidad de Castilla La Mancha, Facultad de Bellas Arte Cuenca, v Ateliéri experimentálnej grafiky a v Ateliéri voľnej tvorby (maľba, kresba ) u prof. Oscara Martineza.

Vystavoval doma aj v zahraničí

(Rusko, Španielsko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko). Žije a tvorí v Banskej Bystrici.

Tvorbu Lukáša Reščáka  v súčasnosti definuje voľná experimentálna grafika .Dominantným  motívom záujmu je pojem HODNOTA .Skúma tiché témy (ešte stále spoločnosťou tabuizované) materializmu/peňazí. Skúma sociálne rozdiely – priepaste jednotlivcov, spôsobené dostatkom či nedostatkom blahobytu. Dlhodobo sa zaoberá  témou vzácnosti a obyčajnosti (bezcennosti) a spracováva ich vo svojich grafických experimentoch.

Vizuálnymi princípmi  v tvorivom procese je hra s reálnymi aj imitovanými bankovkami , kresba neviditeľným atramentom, uv svetlo, koláž, prach, origami. Miniatúrne grafiky, ktoré autor hľadá už na bankovke, označí neviditeľným atramentom ,zanechá na nich odkaz .Divák sa interaktívne stáva súčasťou diela, kedy si sám uv svetlom odkaz/ význam dešifruje . Objavný faktor v Reščákovom rukopise  dodáva každej grafike hravú sviežosť.

Prejsť na začiatok