Fedor Nemec

Narodil sa 20. 9.1956 v Bratislave. Strednú umelecko-priemyslovú školu absolvoval vo svojom rodnom meste v roku 1976 na oddelení fotografie u prof. Tomíka. Svoj talent neskôr rozvíjal na oddelení fotografie Filmovej fakulty muzických umení v Prahe u prof. Šmoka. Ako odchovanec FAMU sa venuje v 80-tych rokoch hlavne úžitkovej fotografii, móde, ale i voľnej umeleckej fotografii.V Bratislave zakladá PHOTO DESIGN STUDIO, ktoré v tom čase patrilo medzi špičkové výtvarné dielne. Vystavoval prakticky od strednej školy, ako výrazný talent. Po mnohých oceneniach získaných na Slovensku a v Čechách vystavuje v Holandsku, Švajčiarsku, Nemecku, Taliansku, Francúzsku i USA. Svoje expresívne ladené, osobité výtvarné diela vystavuje aj vo vlastnej galérii.
Fotografie Fedora Nemca, to sú vzrušujúce i meditatívne motívy žien. Je v nich ešte niečo zo secesnej nehy, elegancie štýlu art deco, ale prevláda vyzývavý nepokoj, provokácia, eros i emotívna neuróza postmoderny. Je to staré v novom, večné v premenlivom, ženské v ženskom. Vo väčšine prípadov sú to fotografické sóla. Žena sama v sebe. Žena ktorá vystúpila z času, a žena, do ktorej vstúpil čas. Plnosť sa premenila na plodnosť a plodnosť na úplnosť. Je to žena čakajúca i nesúca túto sudbu. Je to žena dúfajúca i nedočkavá vo svojom osude i v agresivite tela, ktoré napľňa dušu.

http://www.spectrum-art.sk/slovencina/vytvarna-sekcia/vytvarna_scena-umelci.html
http://www.maxgallery.sk/galeria/1527/fedor_nemec

Pridaj komentár

Prejsť na začiatok