Eugénia Lehotská

grafike a ilustrácii. Žije a tvorí v Bratislave. Pôsobila ako pedagogička na VŠVU Bratislava v období 1967-1990, neskôr na AU Banská Bystrica 1997-2001. Spracovala 18 knižných vydaní, ilustrácií pre Mladé Letá. Jej diela v architektúre sa nachádzajú na Jankovom Vŕšku, v Smoleniciach, v Kráľovskom Chlmci a v Prievidzi.
http://www.zvuzs.sk/SK/Umelci/Lehotska_Eugenia/Tvorba/800×600/acelok.htm

Pridaj komentár

Prejsť na začiatok