Ester Sabik Vlnobytie act.II.

Pozývame vás na výstavu Ester Sabik, Vlnobytie act.II., ktorá potrvá od 8. marca do 26. apríla 2023.

Ester Sabik Magna Gallery
Ester Sabik

Rozhovor s Ester Sabik

Čo v tvojom ponímaní znamená Vlnobytie?

Vlnobytie je mojim životom formovaný dynamický, rozpínajúci sa celok. Je o bytí, o žití, o autentickom napájaní sa na svet a na to ako je môžné ho vnímať, interpretovať a ponárať sa do jeho hĺbok. Jeho vlny sú prestupujúcou vrstevnosťou. Niečím čo sa prelieva z jedného do druhého a zároveň to ostáva samosebou – jednotou. Stály pohyb, transformácia a formovanie. Na výstave sa môžu návštevníci stretnúť so šírkou a hĺbkou fotografického záberu ktorému sa venujem. Vlnobytie je vyskladané z fotografií ktoré vznikali postupne v rokoch 2017-2022.

A čo znamená v názve Act II?

Druhé dejstvo. Vlnobytie sa odohralo prvý krát v Brne v Polagraph Gallery v roku 2019. Prirodzene, bolo iné než to dnešné. No tiež išlo o prelínanie sa rôznych jazykov a fotografických vrstiev, ktoré dokopy vytvárajú homogenny celok, príbeh života.

Ester Sabik
Čo pre teba znamená fotografia ako výtvarná forma?

Fotografia je pre mňa jazykom. Bytostnou skúsenosťou. Spolu s ňou spoznávam svet navôkol i seba. Vďaka fotografii som schopná komunikovať so svetom, stretnúť sa nielen so svetom hnuteľným ale aj s tým, čo očiam ostáva ukryté. To je asi zrovna paradox keď hovorím o fotografii, ale fotografia ktorej sa venujem, je nielen estetickou, možno primárne skôr symbolickou a filozofickou rovinou, je hĺbkou, ktorá v sebe skrýva mnoho vrstiev čítania, tie sú otlačené za prvotným obrazom. Nieje však nutné, aby sa k ním dostal každý, krása obrazu spočíva v tom že odkrýva, tomu kto sa naň pozerá, práve to čo má. Preto nie každý obraz prehovorí na každého, ale v každom je potenciál dotkúť sa istej časti v nás.

Fotografia nám taktiež, vie ukázať ako ten kto fotí, nazerá na svet. Na čo sa zameriava, čo z neho vyťahuje, ktoré sú tie vrcholné momenty, čo k nemu, v jeho žitej prítomnosti prehovorili. A týmto spôsobom nás inšpirovať, rozšíriť alebo zjemniť náš pohľad. Fotografia ako forma, nám odkrýva nie len potenciálnu podobu sveta okolo nás, ale i vnútornú podobu sveta, žitého autorom.

Ak fotografia je jazyk, čo by si chcela svojimi fotografiami ľuďom povedať?

V tvorbe sa venujem najmä analógovej fotografii, často krát mám pocit, že u mňa je to o naladení sa na vibráciu svetla sveta, o dôvere v to, že ma to moje vnútorné svetlo, vedie správnym smerom v správnom čase, stáča spúšť. Verím tomu, že mojou cestou tu, je okrem iného aj sprostredkovať obrazy medzi svetov, robiť membrány priechodnejšími, zachytávať tú nesmiernu krásu a nádheru prírody a prirodzenosti, ktorou sme na Zemi obdarovaný. Fotografia nám pomáha zvečnovať a monumentalizovať často efemérne – prchavé, inak neuchopiteľné momenty.

Moje fotografie šíria prehlbovanie citlivosti voči Prírode okolo nas i v nás. Hovoria o mnohovrstevnej kráse nedokonalosti. Snažím sa sprostredkovať vedomie toho, že každodennosť je darom, je tvorbou spoločne rodiaceho sa, neustále formujúceho sa universa. Prajem si aby moje fotografie šírili vieru v magický rozmer sveta, ten ktorý je pod povrchom a ostáva očiam ukrytí, no je možné uchopiť a precítiť ho srdcom i dušou. 

Ďakujeme

Ester Sabik Magna Gallery

Ester Sabik 

Magisterské štúdium ukončila v roku 2020 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na katedre fotografie a nových médií.

V roku 2018 absolvovala Erasmus na francúzskej Ecóle Nationale Supérieure de la Photographie v Arles.

Táto mladá umelkyňa sa vo svojej tvorbe venuje najmä analógovej fotografii, no hranice tohto média posúva ďalej a neustále ich prekračuje. V jej tvorbe sa môžeme stretnúť s performance, site specific inštaláciami, či s krehkými objektmi. Vychádza najmä z osobnej skúsenosti a z bezprostredného pozorovania prítomného, prežívaného sveta.

V jej dielach sme konfrontovaní s jedinečnou krehkosťou bytia. Vo svojej tvorbe sa hĺbkovo zaoberá otázkou duše a oduševnelosti sveta. Jej fotografie majú nežnú poetiku a symboliku, často až existencionálnu konotáciu, odkazujúcu k archetypom, ku koreňom, k fundamentálnym veličinám ako sú svetlo, čas a hmota.

Ester Sabik Magna Gallery

Tvorba

V roku 2020 bola jej tvorba zahrntá do Holandskej knižnej publikácie Fresh Eyes o 100 vychádzajúcich fotografických talentoch Európy.

Svoju tvorbu vystavovala na mnohých kolektívnych i samostatných projektoch na Slovensku, v Česku, v Poľsku, Maďarsku, Francúzsku, Taliansku i v Holandsku.

V roku 2017 získala ocenenie v sútaži Slovak Press Photo za sériu Metamorphosis of Beauty.

Ester Sabik Magna Gallery

Aktivity Ester Sabik

(higher education)

2014-2020 Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Slovakia
Photography and New media department, Atelier o fotografii
2019 Internship Academy of Fine Arts and Design, Atelier fotografia, realita konštrukcia
2018 Erasmus + Ecole Nationale Supérieure de la Photographie, Arles, France
2017 Internship Academy of Fine Arts and Design, Atelier S+M+L_XL- Kov a Šperk

(activity)

2023 Residency, Schaubmarov Mlyn, Slovak National Gallery, Pezinok, SK
2022 Pecha Kucha, portfolio talk, Malý Berlín, Trnava, SK
2022 Kreatívne Centrum Nitra, portfolio talk, Jazz Cafe, Nitra, SK
2022 Workshop Kyanotypie, Schaubmarov Mlyn, Slovak National Gallery, Pezinok, SK
2021 Art Residency, Gallery SOL, Jičín, CZ
2021 Carte Blanche 34, Magazín Dolce Vita, CZ
2021 Photo story for Europe At Home, Faro, PT
2020 Book Publication, FRESH EYES 100 emerging European Photography Talent, NL
2020 PHOTO Magazine, F38, Talent, CZ
2020 Collaboration, Venna Studio, Brno, CZ
2019 Art residency, Banská Stanica, Banská Štiavnica, SK
2019 Čerstvé Ovocie FM artist talk- presentation
2019 Performance, 6 hours of creating alive mandala, OFF festival, Bratislava, SK
2019 Performance, Kotlar & Collective, nowlessness, act II: the waves, Medium Gallery, Bratislava, SK
2019 Residency, Art point Gumno, Sloestica, MKD
2019 Publication, Visions from Europe, IT
2019 Performance for Natalia Drevenáková, Dotek, Olomouc, CZ
2018 Portfolio review, Visa pour l’image, Perpignan, FR
2018 Foto Pondelok portfolio talk, Berlinka, Slovak National Gallery, Bratislava, SK
2018 Pecha Kucha portfolio talk, Malý Berlín, Trnava, SK
2017 Performance for Jakub Straka, Wandering Stars, Fashion Live, Bratislava, SK
2017 Award, Slovak Press Photo Award for series Metamorphosis of beauty, SK
2016 Book Publication XYZ, CaféBabel, Paris, FR

(solo exhibitions)

2023 TVOR- TO BE A HUMAN also means to be an animal, Domof Creativity, Nitra, SK
2022 Geometria Živého, Grao, Bratislava, SK
2022 Author’s selection, Wild Kitchen, Modra, SK
2021 Back to Animism, Nitrianska Synagoga, Nitra, SK
2021 Krehkosť bytia – atelier živej hmoty, Sýpka Gallery, Valašské Meziříčí, CZ
2020 Tableau Vivant – Živá fotografia, Čepan Gallery, Trnava, SK
2020 Land(E)scape, Búdka 22, Bratislava, SK
2019 Vlnobytie, Polagraph Gallery, Brno, CZ
2017 Osvietenie, Romanian Church, Dražovce, SK

(collective exhibitions)

2022 Tekuté piesky, Galéria mesta Bratislava, Nadácia Miloty Havrankovej, Bratislava, SK
2022 Územie Poznania/Becoming Alchemist, Zoya Gallery, Bratislava SK
2022 zaKOREŇovanie, Galéria Jula Bindera, Banská Štiavnica, SK
2022 Ø FOTOGRAFII, Pizstoriho Pálac, Bratislava, SK
2022 Slnovrat v Splne, SOL, Jičín, CZ
2021-2022 About Fairies,Gods and Goddesses, National Bank of Slovakia, Bratislava, SK
2021-2022 O Zrka-bdení, Nitrianská Galéria, Nitra, SK
2021 Textile art of Today, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava, SK
2021 from Natura morta to Viva natura!, DOT. Contemporary Art Gallery, Bratislava, SK
2020-2021 Into the nature of Gallery?, Nitrianska Gallery, Nitra, SK
2020 Fresh Eyes Art Fair, Westergas, Amsterdam, NL
2019 365, Gallery PARTER BSC, Banská Štiavnica, SK
2019 Visions from Europe, tribute of European city of culture Matera, IT
2019 Utopia, Kvaka 22, Belgrade, SRB
2019 Melanch Lia, PGU, Žilina, SK
2019 OFF academy, Bratislava, SK
2018 Vente de Photographies, Pardou, FR
2018 Bon Voyage, Little Big Gallery, Arles, FR
2018 Family of no men cosmos, Arles, FR
2017 Winter Sellection 6, Flat Gallery, Bratislava, SK
2016 Kunsthalle, Cheb, CZ

Prejsť na začiatok