Erik Pánči – Naozajstnosť

Od 6. februára sme pre Vás v Magna Gallery pripravili premiérovú výstavu Erika Pánčiho – Naozajstnosť.

Erik Pánči

„Všetko, čo som si predstavil, sa už stalo.“ Vstúpte do fascinujúcej ríše vizuálnej poézie, kde vesmír spočíva v dielach tohto autora. Jeho tvorba, vyplývajúca z nadšenia pre matematiku, fyziku, biológiu a filozofiu, je spletitým tkaním myšlienok a konceptov, ktoré sa prejavujú v expresívnom výraze diela.

Je inšpirujúce sledovať, ako sa entropia, teória chaosu a kozmologické princípy zhmotňujú vo farbách, vôňach a dotykoch na povrchu plátna. V jeho tvorbe sa termodynamika stáva baletom farieb a impresionistickým pohľadom na budúcnosť. Nietzscheho filozofia a myšlienky ontológie sa prelínajú s pudom, vytvárajúc tak kúzelný tanec medzi žitím a vizuálnym prejavom.

Autentické prepojenie doby a sebanaplnenie existencie preniká obrazmi, ktoré vyvolávajú dojem snových nereálnych spomienok na prírodu. Každý dotyk plátna je sprievodcom do ďalekej budúcnosti, kde realita existuje len v hmlistých predstavách autora. Je to umelecká odysea, kde teórie temného lesa a axiómy morfogenézy sa stávajú neviditeľnými prúdmi farieb a tvarov reality.

Pozrite si krátke predstavenie autora

Naozajstnosť

Tento umelec nám ukazuje, že v srdci ľudstva je prirodzená dobrota, ktorá sa prelína s každodennosťou reality. Každé dielo je výrazom hľadania, kde lingvistické metafory a skratky slúžia ako kľúče do tajomstva jeho umenia. V tejto tvorbe nie je len obraz – je to priestor, kde sa stretáva všetko, čo nás napĺňa, čo nás inšpiruje a čo nám otvára bránu do sveta, kde sa umenie a veda objímajú.

Prejsť na začiatok