Beauty Army
Martina RÖTLINGOVÁ

Drahí priatelia Magna Gallery, 

srdečne Vás pozývame na vernisáž sólo výstavy výtvarníčky Martiny Rötlingovej „Beauty Army“, ktorá sa uskutoční vo štvrtok, 14.3.2019 o 18.00 v Magna Gallery na Nitrianskej 18 v Piešťanoch.

Trvanie výstavy:  od 15. marca do 9. apríla

Kurátorka:  Nina Vidovencová

Výstava Beauty Army predstavuje autorkinu najnovšiu tvorbu, v ktorej rozvíja témy pojednávajúce o zmysle a stelesnení krásy. Klasické médium olejomaľby, ktorému sa Martina primárne venuje, bude obohatené o kolorované drevoryty, grafiku a objekt.

Martina Rötlingová (1987) je absolventkou Akadémie umení v Banskej Bystrici v ateliéri prof. Stanislava Balka. Kontinuálne vo svojej tvorbe analyzuje a detailne skúma fenomén krásy v súčasnom mediálnom kontexte. Jej výtvarný program v  sérií Used to be Fashion  pracuje s rôznymi formami umenia v duchu bourriadovského vstupu do sveta módy a médií, pričom sa autorka  sústreďuje  najmä na formovanie zmyslu  vonkajšej krásy pod tlakom sociálnych médií a reklamného priemyslu.

Prezentácia glorifikovaných portrétov ženských tvárí v magazínoch je pravidelne retušovaná za pomoci artificiálnych softvérov a v spoločnosti vedome vytvára nerealistické vizuálne štandardy. Okrem technologických pomôcok je na úpravu výsledného obrazu používaný mejkap, šminky, rúže a iné predmety, ktoré Rötlingová prvý krát priamo aktívne sprítomňuje aj vo svojej výstavnej koncepcii. Na výstave predstavuje novú sériu deformovaných ženských portrétov v takmer monochrómnej fotorealistickej olejomaľbe na prírodnom plátne. Formát predlohy úmyselne poškodzuje krčením, čím skúma neprirodzené idealizovanie vonkajšieho vzhľadu a tekutosť pojmu v súčasnom mediálnom kontexte. Názov Beauty Army odkazuje na autorkine dielo, ktoré je súčasťou série kolorovaných drevorytov „armád“ tvorených mejkapom. Zároveň upriamuje pozornosť na ich dôležitosť a úlohu v každodenných rituáloch súčasného života.

Portrétom  autorka prisudzuje mená z antickej mytológie, ktorých pôvab sa v histórií zapríčinil o rôznorodé vojnové konflikty (Heléne, Afrodité I, Medusa, Niké.. ). V antickej spoločnosti bola krása jednou z ústredných tém pri realizácií umeleckých diel a formovaní spoločnosti. Vplyv dnešnej society vytvára svojím neustálym tlakom a zvyšujúcimi sa nárokmi opak antického ideálu kalokagatie, kedy  duševná dokonalosť ustupuje potrebám krásy, ktorá sa v reklamnej, sociálnej a mediálnej sfére  stavia na prioritnú priečku. Anonymné  tváre bohýň vo svojich kolážovito pôsobiacich dielach sleduje ako primárny prvok v dnešnej sureálnej spoločnosti, ktorý formuje naše vnímanie okolia. Maľby postupne posúva, až ako keby vytláča z plátna, pričom ich dopĺňa aj o surovo spracovanú textovanú zložku. Centralizované zasadenie nápisu do úzadia maľby ilustruje kontrast medzi zobrazovanou ilúziou a skrytou realitou. Autorka analyzuje čiastočne povrchné postavenie krásy v pop-kultúrnom kontexte a deformáciou dotváraných „cover girls“ predkladá návštevníkom priestor na hlbšie zamyslenie sa nad chápaním zmyslu krásy.

Idealizovaná ilúzia, vznikajúca okolo fenoménu, je na výstave dopĺňaná sériou artefaktov. Zasahuje do mediálneho sveta známych značiek skrz masovo produkované predmety, stelesňujúce jednotlivé prvky skrášľovacích nástrojov, ktorých funkcia je na prvý pohľad rozpoznateľná len na základe ich obrysového tvaru. Autorka ich  v jednom prípade predstavuje ako náboje do zbraní, pripravené na súboj, inokedy ako vyprázdnené obaly bez obsahu, ktoré opotrebovaním stratili svoju hodnotu a ich funkcia sa podobne ako užívanie pojmu krása vytratila. 

Nina Vidovencová
kurátorka výstavy

Budeme sa veľmi tešiť na vašu návštevu.

Magna Gallery

Prejsť na začiatok