Andrej Augustín

Narodil sa roku 1964 v Bratislave. V tokoch 1979 – 1983 študoval na Stredenj škole umeleckého priemyslu v Bratislave. V roku 1989 absolvoval štúdium na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe. Vo svojej umeleckej tvorbe sa venuje prevažne tapisérii, maľbe, pastelom, grafike, ilustráciuam, ako aj maľbe na keramiku a sklo. Za svoju tvorbu získal Cenu Ministerstva telekomunikácii a pôšt za návrh známky v Tokyu (Japonsko) v roku 1991 a cenu bielnále na medzinárodnej výstave volľnej grafiky v Havířove v roku 1992. Po dlhšom umeleckom pobyte v Prahe (1994 – 2001), kde sa v rokoch 2000/2001 spolu s manželkou stal majiteľom Galérie Enyky-Benyky, sa vrátil do Bratislavy, kde v súčasnosti žije a tvorí.

Pridaj komentár

Prejsť na začiatok