Alena Wagnerová: Jantárové nebo

Alena Wagnerová

sa narodila 22.6.1959 v Hurbanove. Žije a tvorí v Senci.       

V rokoch 1976-1980 absolvovala štúdium v Bratislave na Škole umeleckého priemyslu, odbor propagačná grafika. V rokoch 2007, 2008 absolvovala  arteterapeutický výcvik u prof. J. Šickovej-Fabrici organizovaný Združením slovenských arteterapeutov Terra therapeutica v spolupráci s katedrou Liečebnej pedagogiky PdFUK v Bratislave.

Svoje výtvarné nadanie rozvíja súbežne ako výtvarníčka, ilustrátorka a arteterapeut.

Jednotiacim princípom v jej výtvarnej tvorbe  a vo vedení výtvarných dielní pre deti a ženy je šírenie duševnej pohody a duchovnej regenerácie ako bariéry proti stresu a agresii vonkajšieho sveta.

ZÁHRADY

charakteristickým spôsobom spájajú autorkin vnútorný svet vo voľnej tvorbe cykly Magická Záhrada  a Záhradné slávnosti. Ich imaginácia je zárove)n vhodná pre arteterapeutické výtvarné stretnutia, ktoré sú pomenované Otváranie Záhrad – otváranie a hľadanie vnútorných, bezpečných priestorov.

Do obsahu široko vnímanej záhrady, ktorým je priestor oblohy, pozemský a vodný svet, vstupuje záujem o ženu. V Záhradách objavuje svoje sny, príbehy a túžby. Je to fantazijná syntéza ženy a prírody hovoriaca svojím osobitým jazykom symbolov. Poetická obrazová predstava je obohatená osobitou atmosférou výtvarnej štylizácie a svetelnej impresie odhaľujúc jej intímne city ku krajine, k jej záhrade, ktorá žije farbami a svetlom v nekonečných obmenách období a počasia. Preto sú jej obrazy také chvejivé a mäkké, ako jej cit ku kráse a dojímavosti motívu. Mgr.Margita Kordošová

Voľná tvorba

 Vo voľnej výtvarnej tvorbe Aleny Wagnerovej dominuje technika akvarelu, pre jej osobitý pôvab rukopisu, spájajúci zámer a náhodu pri intuitívnej výstavbe lyricko-meditatívnych obrazov . Svoju intenzívnu výtvarnú činnosť predstavila na mnohých kolektívnych a samostatných výstavách doma a v zahraničí : Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Pezinok Brno, Olomouc, Piešťany, Skalica, Nitra, Bienále ilustrácií Bratislava, Chorvátsko, výstavy detskej ilustrácie v Japonsku, Nórsku a Poľsku. 

Ocenenia

  • Najkrajšia detská kniha jesene 2011,
  • Najkrajšia detská kniha jesene 2014,
  • Najkrajšia detská kniha jari 2015 ,
  • Najkrajšia kniha zimy 2015.

Celkovo zilustrovala 25 knižných titulov pre deti, básnickú zbierku Moje srdce má prázdniny poetky Ľubici Kepštovej, Šlabikár a Čítanku pre 1. ročník ZŠ.

Od utorka 22. 6. Vás pozývame na výstavu akvarelov JANTÁROVÉ NEBO výtvarníčky Aleny Wagnerovej.

Prejsť na začiatok