Ema Lančaričová- Ramble Piešťany

Názov podujatia: Ema Lančaričová: Ramble Piešťany

Trvanie výstavy: 18. 5. – 18. 6. 2021

Miesto: Magna gallery

Otvorenie: 18. 5. (utorok)

Formou individuálnych prehliadok za dodržania aktuálnych vládnych protipandemických nariadení.

Autorka výstavy: Ema Lančaričová

Kurátorka: Linda Blahová

Pozrite si video o výstave Ramble Piešťany s kurátorkou:

Projekt je podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

„Niekedy sa ocitnete na mieste alebo v situácii, ktorá narúša vaše pohodlie. Môže to byť čokoľvek – zlé počasie, podivné okolie, nové zamestnanie, Erasmus… Môžete si na to skúsiť zvyknúť alebo môžete túto situáciu využiť a pomocou fotoaparátu zachytiť okamih, na ktorý chcete zabudnúť. Je to obrátený proces.“ Slová autorky k nám v súčasnej situácií plnej zmien a vybočení zo zaužívaných koľají možno prehovárajú až príliš. Individuálna skúsenosť vytesňovania či hľadania pozitívneho v negatívnom sa v dobe sužovanej pandemickými vlnami obmedzení stala východiskovou pre viacerých z nás.

Ema Lančaričová Ramble Piešťany

Po dlhotrvajúcich lockdownoch prináša piešťanská Magna gallery projekt s názvom Ramble Piešťany od fotografky a vizuálnej umelkyne Emy Lančaričovej. Jazykový význam anglického slova ramble /ˈræmb(ə)l/ v preklade referuje k slovám ako túlať sa, chodiť bez cieľa, blúdiť, prechádzať sa, fantazírovať či blúzniť.  

Ema lančarič Ramble Piešťany

O výstave

Ramble Piešťany je momentálne pokračujúcim procesom skúmania a špecifického nazerania autorky na prostredie mestských zákutí. Divákom prináša nový pohľad na poznané vytrhnutím niektorých objektov, ktoré stavia do centra svojej pozornosti. Podstatným faktorom pri fotografovaní na analóg (film), je pre autorku aj proces vyvolávania fotografií z rôznych typov filmov, z ktorých každý má iné kvality ovplyvňujúce výsledok “reality”. Reality, ktorá je fotograficky vždy skresľovaná.

Ema Lančaričová Ramble Piešťany

Východiskom série Ramble sa pre autorku stal výrok Franza Kafku, ktorý napísal, že veci sa fotografujú preto, aby sme ich vyštvali z našej mysle. Myšlienka a nastavenie špecifického pohľadu nastalo u autorky ešte počas jej Erasmus pobytu v Poľsku v roku 2019, kedy zamierila svoju pozornosť na hľadanie určitej formy úniku z konkrétneho miesta a času.

Ema lančarič Ramble Piešťany

Špecifické nahliadanie na okolie sa nezmenilo ani po návrate na Slovensko. Cez hľadáčik fotoaparátu, kedy iba fotograf rozhoduje, čo zobrazené bude a čo zostane naopak skryté, vznikla ďalšia séria znovuobjavujúca prostredie rodnej Trnavy. Z Ramble sa tak stal projekt pokračujúci v Piešťanoch.

Výber fotografií prezentovaný v piešťanskej Magna gallery ponúka neobjavené pohľady na mestské scenérie, ktoré netvoria dominanty ani symboly mesta, ale sú skôr nenápadnými zátišiami a zachytenou hrou svetla.

Ema Lančaričová Ramble Piešťany

Počas chôdze za bezcieľneho potulovania sa a pozorovania svetelných podmienok sa výseky “reality“ prenesené na film premenili na zahmlené spomienky uložené „niekde inde“. Miestom ukladania týchto výsekov plôch v čase a priestore sa tak nestala autorkina pamäť, ale negatív. Z úložiska vybraných obrazov sa vo výsledku procesu v prípade prvej série Ramble stala externá forma – fotokniha, ktorá predstavuje fyzické zhmotnenie – premenu z neurčitých obrazov na konkrétne usporiadanie a následné uchovanie. Silná previazanosť s filozofiou a teóriou fotografie ovplyvňuje u autorky celý proces jej fotografickej tvorby. Pred diváka tak stavia otázky hľadania prienikov medzi viditeľným a neviditeľným. Snímky následne spája či už na základe podobnosti vizuálnych prvkov alebo osobných prepojení. V sérii Ramble ide skôr o osobnú a intuitívnu prácu s výberom konkrétnych záberov nadväzujúcich a vytvárajúcich akúsi kafkovskú spomienkovú mapu.

Ema Lančaričová Ramble Piešťany

Výstava Emy Lančaričovej nie je len prechádzkou medzi visiacimi fotografiami. Je aj o prechádzaní na miesta za obrazom, za plochou. Tak skúste ísť za a pýtať sa, na čo sa vlastne pozeráte. Možno sa zatúlate a možno pri tom nájdete doposiaľ neobjavené.

Výstava je podporená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Ema lančarič Ramble Piešťany

__

Ema Lančaričová je vizuálna umelkyňa, ktorá sa vo svojej tvorbe venuje práci s analógovou fotografiou. Zaujíma ju samotný proces vzniku fotografie a následný experiment s jej fyzikálno-chemickými kvalitami a technologickými možnosťami. Médium fotografie rozkladá vo vzťahu k časopriestoru až do objektových a ready-madeových inštalácií. Súčasný stav fotografie skúma ako filozofickú otázku aj v teoretickej rovine. Je čerstvou absolventkou Katedry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Má za sebou niekoľko samostatných aj kolektívnych výstav. Okrem domácej pôdy sa mala možnosť prezentovať aj na výstavách vo Fínsku, Maďarsku, Poľsku a Portugalsku.

Ema Lančaričová Ramble Piešťany

Prejsť na začiatok